Prof. Dr. Metin Kement Kimdir?

Eğitim

 • İnönü Üniversitesi, Karaciğer Transplantasyon Enstitüsü, Karaciğer Transplantasyon Cerrahisi Doktorası (PhD)- Halen
 • Cleveland Clinic, Digestive Disease and Surgery Institute
 • JAG Basic Skills in Upper GI Endoscopy Course, St George's National Endoscopy Training Centre, London
 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma  Hastanesi, Genel Cerrahi Asistanlığı
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp.
 • Kabataş Erkek Lisesi
 • Nişantaşı Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu

Önceki Mesleki Deneyimleri

 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı
 • İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nakil Enstitüsü, Karaciğer Nakli Eğitimi  (Karaciğer Nakli Derneği Bursu ile)
 • Cleveland Clinic, Digestive Disease and Surgery Institute, Observer Physician.
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi Bölümünde Genel Cerrahi Uzmanlığı (Türk Cerrahi Derneği Prof. Dr. Kemal Özden Klinik Araştırma Bursu ile)
 • Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şef Yardımcılığı
 • Konya Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlığı
 • Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlığı Başhekim Vekilliği

Mesleki Üyelikleri

 • Anadolu Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter)
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Hepato-pankreato-billier Cerrahi Derneği
 • Karaciğer Nakli Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği
 • European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)
 • European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES)
 • Kabataşlılar Derneği

Yabancı Dil

 • İngilizce (İleri Seviyede)
 • Almanca (Tıbbi)

Bilimsel Dergi Bilimsel Kurul Üyeliği Ve Editörlükler

 • Northern Clinics of İstanbul
 • World Journal of Gastroenterology
 • American Journal of Digestive Disease
 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi
 • Clinics in Surgey
 • Laparoscopic Endoscopic Surgical Science